home

สสท. ลงพื้นที่จังหวัดอ่างทอง เพื่อติดตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น ระยะที่ 2

วันอังคารที่ 21 มี.ค. 60 นายอาคม ตันติพงศ์อาภา ผอ.กพท. และเจ้าหน้าที่ สสท. ได้ลงพื้นที่ จ.อ่างทอง เพื่อเข้าชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการตรวจสอบความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยง จุดอันตราย บนทางหลวงท้องถิ่นในพื้นที่นำร่อง ต่อนายนิจ เพชรคง ผอ.ขทช.อ่างทอง และ นายเฉลิม อยู่เพชร รองนายก อบต.ป่างิ้ว พร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจสอบโครงข่ายสายทางร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างของ อบต.ป่างิ้ว ก่อนดำเนินโครงการฯ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

ไฟล์แนบ: 
วันที่: 
พุธ, มีนาคม 22, 2017 - 13:45
ไทย
รูปภาพ: