home

สสท.ลงพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อติดตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น ระยะที่ 2

วันอังคาร ที่ 21 มีนาคม 2560 (ช่วงเช้า) เจ้าหน้าที่ สสท.ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาลงพื้นที่ ขทช.ระยอง เพื่อเข้าชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น และตรวจสอบข้อมูลบัญชีถนนถ่ายโอน รวมถึงติดตามการดำเนินงานของที่ปรึกษา โดยมี นาย อารักษ์ เทพศิริ ผอ.ขทช.ระยอง และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ให้ข้อมูลต่างๆรวมถึงปัญหาอุปสรรคในดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท.ในระดับพื้นที่ พร้อมกันนี้ยังได้ให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการฯ และการส่งเสริมวิชาการงานทางให้แก่ อปท. อีกด้วย

ไฟล์แนบ: 
วันที่: 
อังคาร, มีนาคม 21, 2017 - 14:00
ไทย
รูปภาพ: