home

สสท. และ สอร. จัดประชุมคณะทำงานจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมการจัดทำแผนที่และข้อมูลถนนทางหลวงท้องถิ่น

เมื่อวันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายสุพน เดชพลมาตย์ ผส.สท. ประธานคณะทำงานจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมการจัดทำแผนที่และข้อมูลถนนทางหลวงท้องถิ่น ได้จัดประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณาหลักสูตรการฝึกอบรม คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม เนื้อหาหลักสูตร เวลาที่ใช้ และ สื่อคู่มือหรือตำรา โดยมีคณะทำงาน จาก สสท. สอร. ศทส. และ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคาร 1 กรมทางหลวงชนบท

ไฟล์แนบ: 
วันที่: 
พฤหัสบดี, มีนาคม 16, 2017 - 11:30
ไทย
รูปภาพ: