home

สสท. ลงพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อติดตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น ระยะที่ 2

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 (ช่วงบ่าย) เจ้าหน้าที่ สสท. ลงพื้นที่ อบต. คลองวาฬ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อสัมภาษณ์ข้อมูลเรื่องการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท. โดยมี นาย นนทกร คงเจริญ ผอ.กองช่าง เป็นผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด และยังให้ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น ที่เป็นประโยชน์ต่อภารกิจการส่งเสริมฯ อปท.อีกด้วยพร้อมกันนี้ยังได้ลงพื้นที่ตรวจสอบถนน ที่ได้รับงบอุดหนุนเฉพาะกิจฯ ปี 2559 ซึ่งมีการดำเนินการได้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามรายละเอียดที่ได้รับการจัดสรร 

ไฟล์แนบ: 
วันที่: 
พฤหัสบดี, มีนาคม 16, 2017 - 11:30
ไทย
รูปภาพ: