home

สสท. ลงพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อติดตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น ระยะที่ 2

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 (ช่วงบ่าย) เจ้าหน้าที่ สสท. ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาเข้าชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น และตรวจสอบข้อมูลบัญชีถนนถ่ายโอนของ อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ ตลอดจนข้อมูลการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท. โดยมี นาย ธวัชชัย คนซื่อ หน.ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ของ อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้ให้ข้อมูล และให้ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น ที่เป็นประโยชน์ต่อภารกิจการส่งเสริมฯ อปท. ในครั้งนี้ด้วย

ไฟล์แนบ: 
วันที่: 
พฤหัสบดี, มีนาคม 16, 2017 - 11:15
ไทย
รูปภาพ: