home

สสท. ลงพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อติดตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น ระยะที่ 2

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 (ช่วงเช้า) เจ้าหน้าที่ สสท.ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาลงพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเข้าชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และตรวจสอบข้อมูลบัญชีถนนถ่ายโอน รวมถึงติดตามการดำเนินงานของที่ปรึกษา โดยมีนายไพบูลย์ เรืองยุวนนท์ ผอ.ขทช.ประจวบคีรีขันธ์ และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้ข้อมูลต่างๆ อีกทั้งยังได้ ให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการฯ อีกด้วย

ไฟล์แนบ: 
วันที่: 
พฤหัสบดี, มีนาคม 16, 2017 - 11:15
ไทย
รูปภาพ: