home

สสท. ลงพื้นที่จังหวัดชุมพร เพื่อติดตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น ระยะที่ 2

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 (ช่วงเช้า) นายอาคม ตันติพงศ์อาภา ผอ.กมท. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สสท. ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาเข้าชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น และตรวจสอบข้อมูลบัญชีถนนถ่ายโอนของ อบจ.ชุมพร ตลอดจนข้อมูลการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท. โดยมีเจ้าหน้าที่ของ อบจ.ชุมพร เป็นผู้ให้ข้อมูล และให้ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น ที่เป็นประโยชน์ต่อภารกิจการส่งเสริมฯ อปท. พร้อมกันนี้ (ช่วงบ่าย) ได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานซ่อมสร้างถนนของ อบจ. สายบ้านขุนกระทิง - บ้านถ้ำสิงห์ ที่ได้รับงบอุดหนุนเฉพาะกิจฯ ปี 2559 

ไฟล์แนบ: 
วันที่: 
พุธ, มีนาคม 15, 2017 - 10:15
ไทย
รูปภาพ: