home

สสท. ลงพื้นที่จังหวัดชุมพร เพื่อติดตามผลการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท.

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 (ช่วงบ่าย) นายอาคม ตันติพงศ์อาภา ผอ.กมท. พร้อมเจ้าหน้าที่ สสท. ลงพื้นที่ อบต.ทุ่งคา จ.ชุมพร เพื่อสัมภาษณ์ข้อมูล เรื่อง การส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท. โดยมี เจ้าหน้าที่ของ อบต.ทุ่งคา เป็นผู้ให้ข้อมูลทั้งหมดและยังให้ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น ที่เป็นประโยชน์ต่อภารกิจการส่งเสริมฯ อปท.อีกด้วยพร้อมกันนี้ยังได้ลงพื้นที่ดูถนนที่ได้รับงบอุดหนุนเฉพาะกิจฯ ปี 2559 ซึ่งมีการดำเนินการได้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามรายละเอียดที่ได้รับการจัดสรร

ไฟล์แนบ: 
วันที่: 
อังคาร, มีนาคม 14, 2017 - 14:15
ไทย
รูปภาพ: