home

สสท.ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อติดตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น ระยะที่ 2

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 (ช่วงเช้า) เจ้าหน้าที่ สสท. ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาลงพื้นที่  อบจ.สงขลา จังหวัดสงขลา เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ พร้อมตรวจสอบข้อมูลบัญชีถนนถ่ายโอน รวมถึงติดตามการดำเนินงานของที่ปรึกษา โดยมี นายสุกิจ กาญจนะ ผู้อำนวยการกองช่าง อบจ.สงขลา พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้ข้อมูล ซึ่งได้ร่วมกันให้ข้อมูลถนนถ่ายโอน ตลอดจนข้อมูลการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท. อีกทั้งยังให้ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องการบูรณาการโครงข่ายทางซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงข่ายทาง อีกด้วย

ไฟล์แนบ: 
วันที่: 
จันทร์, มีนาคม 13, 2017 - 11:45
ไทย
รูปภาพ: