home

สสท.ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุง เพื่อติดตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น ระยะที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 (ช่วงบ่าย) เจ้าหน้าที่ สสท. ลงพื้นที่  ทต.โคกชะงาย  จ.พัทลุง เพื่อสัมภาษณ์ข้อมูลเรื่องการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท. โดยมี นายเกรียงศักดิ์ สงฤทธิ์ ผอ.กองช่าง พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้ข้อมูลทั้งหมดและยังให้ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น ที่เป็นประโยชน์ต่อภารกิจการส่งเสริมฯ อปท. อีกด้วย พร้อมกันนี้ยังได้ลงพื้นที่ดูถนนที่ได้รับงบอุดหนุนเฉพาะกิจฯ ปี 2559 ซึ่งมีการดำเนินการได้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามรายละเอียดที่ได้รับการจัดสรร

ไฟล์แนบ: 
วันที่: 
ศุกร์, มีนาคม 10, 2017 - 10:30
ไทย
รูปภาพ: