home

สสท.ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุง เพื่อติดตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น ระยะที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 (ช่วงเช้า) เจ้าหน้าที่ สสท. ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาลงพื้นที่ อบจ.พัทลุง จังหวัดพัทลุง เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการฯพร้อมตรวจสอบข้อมูลบัญชีถนนถ่ายโอน รวมถึงติดตามการดำเนินงานของที่ปรึกษา โดยมี นายบุญธรรม แก้วจำรัส หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้ข้อมูล ซึ่งได้ร่วมกันให้ข้อมูลถนนถ่ายโอนตลอดจนข้อมูลการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท. อีกทั้งยังให้ความสนใจในระบบติดตามประเมินผลทางหลวงท้องถิ่น และยังให้ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น  ที่เป็นประโยชน์ต่อภารกิจการส่งเสริมฯ อปท. อีกด้วย

ไฟล์แนบ: 
วันที่: 
พฤหัสบดี, มีนาคม 9, 2017 - 16:00
ไทย
รูปภาพ: