home

สสท. ลงพื้นที่จังหวัดพังงา เพื่อติดตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น ระยะที่ 2

วันอังคารที่ 28 ก.พ. 2560 (ช่วงเช้า) เจ้าหน้าที่ สสท. ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาลงพื้นที่ จ.พังงา เพื่อเข้าชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการฯและตรวจสอบบัญชีถนนถ่ายโอน รวมถึงข้อมูลการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางแก่ อปท.โดยมี นายไชยวัฒน์ จินดาโชติ ผอ.กองช่าง อบจ.พังงา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งยังได้รับฟังปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

ไฟล์แนบ: 
วันที่: 
อังคาร, กุมภาพันธ์ 28, 2017 - 15:30
ไทย
รูปภาพ: