home

สสท. ลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อติดตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น ระยะที่ 2

วันศุกร์ที่ 24 ก.พ. 2560 เจ้าหน้าที่ สสท. ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาลงพื้นที่ จ.กำแพงเพชร เพื่อเข้าชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการฯและตรวจสอบบัญชีถนนถ่ายโอน รวมถึงข้อมูลการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางแก่ อปท.โดยมี นายสุพรรณ อุ่นจันทร์ ผอ.กองช่าง อบจ.กำแพงเพชร และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งยังได้รับฟังปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี พร้อมทั้งร่วมลงพื้นที่ติดตามงบอุดหนุนเฉพาะกิจฯ ปี 2559 

ไฟล์แนบ: 
วันที่: 
ศุกร์, กุมภาพันธ์ 24, 2017 - 16:15
ไทย
รูปภาพ: