home

สสท. ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Audit) และเก็บข้อมูลสภาพสายทางในพื้นที่ตำบลบางเสร่ จ.ชลบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 23 ก.พ. 2560 เจ้าหน้าที่ สสท. ได้ดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Audit) และเก็บข้อมูลสภาพสายทางในพื้นที่ตำบลบางเสร่ จ.ชลบุรี นอกจากนั้นยังได้เข้าพบ นายเอก แตงเอี่ยม เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน ทต.บางเสร่ เพื่อขอข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

ไฟล์แนบ: 
วันที่: 
ศุกร์, กุมภาพันธ์ 24, 2017 - 10:30
ไทย
รูปภาพ: