home

สสท. ลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรเพื่อติดตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น ระยะที่ 2

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 ก.พ. 2560 เจ้าหน้าที่ สสท.ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาลงพื้นที่ จ.กำแพงเพชร เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการฯและตรวจสอบข้อมูลบัญชีถนนถ่ายโอน โดย นายธนภัทร ปิติสุวรรณรัตน์ ผอ.ขทช.กำแพงเพชร และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้ข้อมูลซึ่งแต่ละท่านได้ร่วมกันให้ข้อมูลถนนถ่ายโอน ตลอดจนข้อมูลการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท. เป็นอย่างดี

ไฟล์แนบ: 
วันที่: 
พฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 23, 2017 - 14:45
ไทย
รูปภาพ: