home

สสท. ลงพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีเพื่อติดตามผลการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท.

เมื่อวันพุธที่ 22 ก.พ. 2560 เจ้าหน้าที่ สสท. ลงพื้นที่ อบต.หนองแก จ.อุทัยธานี เพื่อติดตามประเมินผลภารกิจการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท. และติดตามผลการซ่อมบำรุงถนนถ่ายโอนที่ได้รับงบอุดหนุนเฉพาะกิจฯ ปี 2559 โดยมี นายนรินทร์ จักกิตติ ผอ.กองช่าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้ข้อมูลดังกล่าว ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี 

ไฟล์แนบ: 
วันที่: 
พฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 23, 2017 - 09:45
ไทย
รูปภาพ: