home

สสท. ลงพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี เพื่อติดตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น ระยะที่ 2

เมื่อวันพุธที่ 22 ก.พ. 2560 เจ้าหน้าที่ สสท.ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาลงพื้นที่ จ.อุทัยธานี เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และตรวจสอบข้อมูลบัญชีถนนถ่ายโอน โดย นายอิทธิชาติ คำอุไร ผอ.ขทช.อุทัยธานี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้ข้อมูล ซึ่งแต่ละท่านได้ร่วมกันให้ข้อมูลถนนถ่ายโอนตลอดจนข้อมูลการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท. เป็นอย่างดี

ไฟล์แนบ: 
วันที่: 
พุธ, กุมภาพันธ์ 22, 2017 - 15:45
ไทย
รูปภาพ: