home

สสท. จัดประชุม "โครงการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น (ระยะที่ 2)" ครั้งที่ 5

เมื่อวันพุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์  2560 นายสุพน เดชพลมาตย์ ผส.สท. ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง “โครงการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น (ระยะที่ 2)” พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจการจ้าง เจ้าหน้าที่กำกับและประสานงาน และบริษัทที่ปรึกษาร่วมประชุมพิจารณารายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ 3 และรับฟังผลการศึกษาระบบงานสะพานของกรมทางหลวงชนบทจากบริษัทที่ปรึกษา พร้อมกันนี้คณะกรรมการยังได้ร่วมกันพิจารณาตรวจการจ้างงวดที่ 8 , 9 , 10 และ 11 ด้วย ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12 อาคาร 1 กรมทางหลวงชนบท

ไฟล์แนบ: 
วันที่: 
พุธ, กุมภาพันธ์ 22, 2017 - 15:45
ไทย
รูปภาพ: