home

สสท. ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการตรวจสอบความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยง จุุดอันตรายบนทางหลวงท้องถิ่นในพื้นที่นำร่อง

วันอังคารที่ 21 ก.พ. 2560 นายอาคม ตันติพงศ์อาภา ผอ.กลุ่มมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น , นายเกริกฤทธิ์ ศรีรุ่งวิกรัย นักวิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่ สสท. ลงพื้นที่ ทต.บางเสร่ จ.ชลบุรี เพื่อเข้าชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการฯและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนและการใช้งานระบบ LSMS ต่อ นาย สมจิตร์ นิ่มสุวรรณ์ นายกเทศมนตรี, นายเชาว์ แก้วสังข์ รองนายกเทศมนตรี, ดร.เพ่ง บัวหอม ปลัด ทต.บางเสร่ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ สสท. ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

ไฟล์แนบ: 
วันที่: 
พุธ, กุมภาพันธ์ 22, 2017 - 15:45
ไทย
รูปภาพ: