home

สสท. ลงพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี เพื่อติดตามผลการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท.

วันอังคารที่ 21 ก.พ. 2560 (ช่วงบ่าย) เจ้าหน้าที่ สสท. ลงพื้นที่ อบต.เกาะเทโพ จ.อุทัยธานี เพื่อติดตามประเมินผลภารกิจการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท. โดยมี นายจิตต์ ด่านอุดมโชติ ผอ.กองช่าง เป็นผู้ให้ข้อมูลดังกล่าว ซึ่งเจ้าหน้าที่ สสท. ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

ไฟล์แนบ: 
วันที่: 
พุธ, กุมภาพันธ์ 22, 2017 - 15:45
ไทย
รูปภาพ: