home

สสท. ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อติดตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น ระยะที่ 2

วันศุกร์ที่ 17 ก.พ. 2560 (ช่วงบ่าย) เจ้าหน้าที่ สสท. และบริษัทที่ปรึกษาลงพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการฯและตรวจสอบบัญชีถนนถ่ายโอน รวมถึงติดตามประเมินผลภารกิจการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท. โดยมี นายอวยชัย ชัยนิลพันธ์ ผอ.กองช่าง และ นายพฤมาศ ลอยลม นายช่างโยธา อบต.ห้วยใหญ่ และนายวิสุทธิ ประพฤติ ผอ.กองช่าง อบต.ช้างตะลูด เป็นผู้ให้ข้อมูลดังกล่าว ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

ไฟล์แนบ: 
วันที่: 
จันทร์, กุมภาพันธ์ 20, 2017 - 13:15
ไทย
รูปภาพ: