home

สสท. ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เพื่อติดตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น ระยะที่ 2

วันศุกร์ที่ 17 ก.พ. 2560 เจ้าหน้าที่ สสท. ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษา ลงพื้นที่ จ.พิษณุโลก เพื่อเข้าชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการฯและตรวจสอบบัญชีถนนถ่ายโอน รวมถึงข้อมูลการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางแก่ อปท. โดยมี นายเชาวฤทธิ์ ฉายะกูล รองปลัด อบจ.พิษณุโลก นายสุรัตน์ ลิมานนท์ดำรงค์ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง และ นายณัฐวุฒิ ศรีมงคล หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ อบจ.พิษณุโลก เป็นผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งยังได้รับฟังปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี พร้อมทั้งร่วมลงพื้นที่ติดตามงบอุดหนุนเฉพาะกิจฯ ปี 2559

ไฟล์แนบ: 
วันที่: 
จันทร์, กุมภาพันธ์ 20, 2017 - 13:00
ไทย
รูปภาพ: