home

สสท. ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อติดตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น ระยะที่ 2

วันศุกร์ที่ 17 ก.พ. 2560 (ช่วงเช้า) เจ้าหน้าที่ สสท. และบริษัทที่ปรึกษาลงพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการฯและตรวจสอบบัญชีถนนถ่ายโอน รวมถึงติดตามประเมินผลภารกิจการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท. โดยมี จ่าสิบตรี วุฒิดนัย แก้วมี นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.นาแซง เป็นผู้ให้ข้อมูลดังกล่าว ในการนี้เจ้าหน้าที่ สสท. ยังได้แนะนำการกำหนดมาตรฐานชั้นทางสำหรับการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นแก่ อปท. ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี 

ไฟล์แนบ: 
วันที่: 
ศุกร์, กุมภาพันธ์ 17, 2017 - 15:45
ไทย
รูปภาพ: