home

สสท. ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อติดตามผลการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท.

วันพฤหัสบดีที่ 16 ก.พ. 2560 (ช่วงบ่าย) เจ้าหน้าที่ สสท. ลงพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ เพื่อติดตามประเมินผลภารกิจการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท. และยังได้ดำเนินการสุ่มตรวจสอบบัญชีถนนที่ ส.ป.ก. ถ่ายโอนให้ อบต.ภูน้ำหยด โดยมี นายสถาปนา แก่นสน ผอ.กองช่าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้ข้อมูลดังกล่าว ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

ไฟล์แนบ: 
วันที่: 
พฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 16, 2017 - 15:30
ไทย
รูปภาพ: