home

สสท. ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เพื่อติดตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น ระยะที่ 2

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 ก.พ. 2560 เจ้าหน้าที่ สสท.ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาลงพื้นที่ จ.พิษณุโลก เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการฯและตรวจสอบข้อมูลบัญชีถนนถ่ายโอน โดย นายสามารถ เพิ่มตระกูล ผอ.ขทช.พิษณุโลก ได้มอบหมายให้ นายธานี ศิริวัฒน์ หัวหน้าส่วนปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้ข้อมูล ซึ่งแต่ละท่านได้ร่วมกันให้ข้อมูลถนนถ่ายโอนตลอดจนข้อมูลการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท. เป็นอย่างดี

ไฟล์แนบ: 
วันที่: 
พฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 16, 2017 - 14:15
ไทย
รูปภาพ: