home

สสท. ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อขอความอนุเคราะห์ข้อมูลถนนที่่ส่วนราชการอื่นถ่ายโอนให้กับ อปท.

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 ก.พ. 2560 (ช่วงเช้า) เจ้าหน้าที่ สสท. ได้ลงพื้นที่ ส.ป.ก. เพชรบูรณ์ เพื่อขอความอนุเคราะห์ข้อมูลถนนที่หน่วยงาน ส.ป.ก. ได้ถ่ายโอนให้แก่ อปท. โดยมี นางพัชณี พวงบุบผา ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

ไฟล์แนบ: 
วันที่: 
พฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 16, 2017 - 14:15
ไทย
รูปภาพ: