home

สสท. ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อติดตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น ระยะที่ 2

วันพุธที่ 15 ก.พ. 2560 (ช่วงบ่าย) เจ้าหน้าที่ สสท. และบริษัทที่ปรึกษาลงพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการฯและตรวจสอบบัญชี   ถนนถ่ายโอน รวมถึงติดตามประเมินผลภารกิจการส่งเสริมวิชาการด้านงานทาง ให้แก่ อปท. โดย นายชัยรัตน์ ทวีทรัพย์ ปลัด อบต.ห้วยไร่ มอบหมายให้ นาย สยาม จันทร์แปลก ผอ.กองช่าง เป็นผู้ให้ข้อมูลดังกล่าว ในการนี้เจ้าหน้าที่ สสท. ยังได้แนะนำการกำหนดมาตรฐานชั้นทางสำหรับการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นแก่ อปท. ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

ไฟล์แนบ: 
วันที่: 
พฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 16, 2017 - 13:45
ไทย
รูปภาพ: