home

สสท.ลงพื้นที่เพื่อติดตามโครงการติดตามประเมินผลและจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น

วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เจ้าหน้าที่สสท.ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาโครงการติดตามประเมินผลและจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น เข้าสัมภาษณ์ พันจ่าเอกณรงค์ ขำสร้อยทอง นายช่างโยธา 5 ผู้ปฏิบัติงานของ อบต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ เพื่อรวบรวมข้อมูลและรับฟังปัญหาอุปสรรค รวมถึงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ มาปรับปรุงรูปแบบ แนวทาง วิธีการ ส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการให้แก่ อปท. พร้อมกันนี้คณะทำงานได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพสายทางถนนถ่ายโอนที่ได้รับงบอุดหนุน เฉพาะกิจในปี 2556 ซึ่งได้รับความเสียหายจากการกัดเซาะตามแนวชายฝั่ง ด้วย

ไฟล์แนบ: 
วันที่: 
ศุกร์, กุมภาพันธ์ 12, 2016 - 10:15
ไทย
รูปภาพ: