home

สสท.ลงพื้นที่เพื่อติดตามโครงการติดตามประเมินผลและจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น

วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เจ้าหน้าที่ สสท.ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาโครงการติดตามประเมินผลและจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น เข้าพบ นายจิรโชติ ปัญญาประดิษฐ์ ผอ.ขทช.ฉะเชิงเทรา และผู้ปฏิบัติงาน เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หลักเกณฑ์ การประเมินความเข้มแข็ง ของอปท. ด้านงานทาง

ไฟล์แนบ: 
วันที่: 
พฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 11, 2016 - 10:15
ไทย
รูปภาพ: