home

สสท.จัดประชุมคณะทำงานปรับปรุงมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่นและมาตรฐานการทดสอบวัสดุสำหรับ อปท. ครั้งที่ 1

เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30 น. สำนักส่งเสริมการพัฒนา ทางหลวงท้องถิ่น ได้จัดประชุมคณะทำงานปรับปรุงมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่นและมาตรฐานการทดสอบวัสดุสำหรับ อปท. ตามคำสั่งกรมทางหลวงชนบทเลขที่ 2117/2558 โดยมี นายสุพน เดชพลมาตย์ ผส.สท. เป็นประธานคณะทำงาน พร้อมด้วยคณะทำงานจาก สสท. สวว. สสอ. สกท. สกส. สอร. สทช.ที่ 2 และ สทช.ที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพิจารณาปรับปรุง มาตรฐานชั้นทาง มาตรฐานงาน ทางหลวงท้องถิ่น และมาตรฐานการทดสอบวัสดุงานทางสำหรับ อปท. ให้ครอบคลุมเหมาะสม ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคาร 1 กรมทางหลวงชนบท

ไฟล์แนบ: 
วันที่: 
ศุกร์, พฤศจิกายน 20, 2015 - 15:30
ไทย
รูปภาพ: