home

สสท.จัดประชุมติดตามความก้าวหน้า “โครงการบูรณาการโครงข่ายทางหลวงท้องถิ่นและทางหลวงชนบท”

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 เวลา 10.00 นาฬิกา ที่ห้องประชุม 2 อาคาร 1 ชั้น 12 คณะกรรมการตรวจการจ้าง“โครงการบูรณาการโครงข่ายทางหลวงท้องถิ่นและทางหลวงชนบท” โดย นายสุพน เดชพลมาตย์ ผส. สท. ประธานกรรมการพร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจการจ้าง จาก สสท. สทช.ที่ 2 สวว. สบร. ศทส. กผง. ได้ร่วมประชุมตรวจติดตาม ความก้าวหน้าของโครงการ โดยมี นายพงศ์สิทธิ์ เรืองสว่าง ,นางสาวอุไรรัตน์  ฤทธิ์ประสิทธิ์ชัย ,นายสมพงษ์ ปักษาสรรค์ ตัวแทนจาก บ.พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ และ บ.เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด นำเสนอผลสรุปการบูรณาการโครงข่ายทางพร้อมแผนพัฒนาโครงข่ายทาง แผนที่ต้นแบบโครงข่ายทางทั้ง 32 จังหวัด แผนที่โครงข่ายทางในภาพรวมทั้งประเทศ และข้อมูลการบูรณาการโครงข่ายทางในระบบฐานข้อมูลของสำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น พร้อมพิจารณารายงานฉบับสมบูรณ์ (final report)

ไฟล์แนบ: 
วันที่: 
พฤหัสบดี, กันยายน 24, 2015 - 18:45
ไทย
รูปภาพ: