home

สสท.จัดประชุมติดตามความก้าวหน้า “โครงการบูรณาการโครงข่ายทางหลวงท้องถิ่นและทางหลวงชนบท”

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 เวลา 09.30 นาฬิกา ที่ห้องประชุม 3 อาคาร 1 ชั้น 3 คณะกรรมการตรวจการจ้าง“โครงการบูรณาการโครงข่ายทางหลวงท้องถิ่นและทางหลวงชนบท” โดย นายสุพน เดชพลมาตย์ ผส. สท. ประธานกรรมการพร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจการจ้าง จาก สสท. สทช.ที่ 2 สวว. สบร. ศทส. กผง. ได้ร่วมประชุมตรวจติดตาม ความก้าวหน้าของโครงการ โดยมี นายพงศ์สิทธิ์ เรืองสว่าง ,นาย สิทธิพงศ์ กลิ่นกระจาย ,นายสมพงษ์ ปักษาสรรค์ ตัวแทนจาก บ.พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ และ บ.เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด นำเสนอผลการปรับปรุงข้อมูลโครงข่ายทางที่ได้จากการบูรณาการโครงข่ายทาง โดยเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูลของสำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น พร้อมพิจารณาร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (draft final report)

ไฟล์แนบ: 
วันที่: 
พุธ, สิงหาคม 12, 2015 - 16:45
ไทย
รูปภาพ: