home

สสท.จัดประชุมติดตามความก้าวหน้า “โครงการบูรณาการโครงข่ายทางหลวงท้องถิ่นและทางหลวงชนบท”

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30 นาฬิกา คณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการบูรณาการโครงข่ายทางหลวงท้องถิ่นและทางหลวงชนบท โดย นายสุพน เดชพลมาตย์ ผส. สท. ประธานกรรมการพร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจการจ้าง จาก สสท. สทช.ที่ 2 สวว.สบร. ศทส. กผง. ได้ร่วมประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าของโครงการ โดยมี นายพงศ์สิทธิ์ เรืองสว่าง ,น.ส.อุไรรัตน์ ฤทธิ์ประสิทธิ์ชัย ,นายสมพงษ์ ปักษาสรรค์ ตัวแทนจากบ.พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ และ บ.เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด นำเสนอผลการปรับปรุงข้อมูลโครงข่ายทางที่ได้จากการบูรณาการ และผลการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการโครงข่ายทางแล้วเสร็จทั้งสิ้น 32 จังหวัด พร้อมพิจารณารายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 5 (progress report) ณ ห้องประชุม 3 อาคาร 1 ชั้น 3

ไฟล์แนบ: 
วันที่: 
อังคาร, กรกฎาคม 28, 2015 - 18:45
ไทย
รูปภาพ: