home

สสท.จัดประชุมติดตามความก้าวหน้า “โครงการบูรณาการโครงข่ายทางหลวงท้องถิ่นและทางหลวงชนบท”

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 เวลา 13.30 นาฬิกา คณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการบูรณาการโครงข่ายทางหลวงท้องถิ่นและทางหลวงชนบท โดย นายสุพน เดชพลมาตย์ ผส. สท. ประธานกรรมการพร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจการจ้าง จาก สสท. สทช.ที่ 2 สวว. สบร. ศทส. กผง. ได้ร่วมประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าของโครงการ โดยมี นายพงศ์สิทธิ์ เรืองสว่าง ,น.ส.อุไรรัตน์ ฤทธิ์ประสิทธิ์ชัย ,นายสมพงษ์ ปักษาสรรค์ ตัวแทนจาก บ.พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ และ บ.เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด นำเสนอแนวทางการดำเนินการหลังจากการบูรณาการและผลการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการโครงข่ายทางเพิ่มเติมอีก 16 จังหวัด พร้อมพิจารณารายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 4 (progress report) ณ ห้องประชุม 3 อาคาร 1 ชั้น 3

ไฟล์แนบ: 
วันที่: 
จันทร์, มิถุนายน 29, 2015 - 14:00
ไทย
รูปภาพ: