home

สสท. จัดประชุมรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานประจำปี

นายกฤชเทพ สิมลี รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ของ สสท. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และแนวทางในการดำเนินงาน ปี พ.ศ. 2559 โดยมีนายสุพน เดชพลมาตย์ ผส.สท. ,นายอาคม ตันติพงศ์อาภา ผอ.กมท. ,นายอนันต์ ทิพวันต์ ผอ.กปท. ,นาง    วันทิพย์ วันแก้ว ผอ.สอก. ชี้แจงการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2558 ,ผลการดำเนินการโครงการบูรณาการโครงข่ายทางหลวงท้องถิ่น รวมไปถึงหารือเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ไขของถนนถ่ายโอนด้วย  ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12 อาคาร 1 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 เวลา 13.30 นาฬิกา

ไฟล์แนบ: 
วันที่: 
พฤหัสบดี, มิถุนายน 25, 2015 - 09:45
ไทย
รูปภาพ: