home

สำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น เผยแพร่ผลงานในผังรายการ “ทช.หมอทาง”

สำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท โดย นายอาคม ตันติพงศ์อาภา ผอ.กลุ่มมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น ได้เผยแพร่ผลงานในผังรายการ “ทช.หมอทาง” โดยออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ช่วงที่ 1 รอบทิศเกาะติดแวดวง ทช. ซี่งได้มาพูดคุยทำความรู้จักกับ“โครงการบูรณาการโครงข่ายทางหลวงท้องถิ่นและทางหลวงชนบท” ว่ามีความเป็นมา การดำเนินงานโครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไรบ้าง ให้แก่ประชาชนผู้ฟังทางบ้าน ทางคลื่นวิทยุระบบ FM 92.50 เมกะเฮิรตซ์ และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์ ออกอากาศช่วงเวลา 10.15 – 10.30 น. เมื่อ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2558และสามารถรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ facebookทช.หมอทาง และคลิ๊กที่ link https://m.youtube.com/watchlist=PL6DPZglcj3MEHbq6-GqexHAfrwEfygpOT&index...

ไฟล์แนบ: 
วันที่: 
พฤหัสบดี, มิถุนายน 18, 2015 - 19:45
ไทย
รูปภาพ: