home

สสท.ร่วมกับขทช.ชัยนาท จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการโครงข่ายทาง

นายเฉลิมเกียรติ วรวุฒิพุทธพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการโครงข่ายทางจังหวัดชัยนาท โดยมี นายชรินทร์ การสุข ผอ.แขวงทางหลวงชนบทชัยนาท กล่าวรายงาน นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย ผอ.สกถ.และ นายวิทยา โชคเศรษฐกิจ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ ขึ้นให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ พร้อมมี นายสุรเดช เบ็ญจศิริวรรณ ผส.ทช.ที่ 2 ร่วมสังเกตการณ์ และ นายอาคม ตันติพงศ์อาภา ผอ.กมท. บรรยายความเป็นมาของโครงการ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการพิจารณา ให้ข้อเสนอแนะต่อ(ร่าง)แผนที่โครงข่ายทาง ถนนสายหลัก ถนนสายรอง และถนนสายย่อย ในจังหวัดชัยนาท ที่จัดทำขึ้นว่ามีความเหมาะสม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัดหรือไม่อย่างไร  ซึ่งมี ตัวแทนจากสำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น ,สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ,ท้องถิ่นจังหวัด เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมชัยนาทธานี ห้องโบตั๋น จังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 

ไฟล์แนบ: 
วันที่: 
พุธ, มิถุนายน 17, 2015 - 13:30
ไทย
รูปภาพ: