home

สสท.ร่วมกับขทช.สมุทรสาคร จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการโครงข่ายทาง

นายนภดล วงศ์ทองดี หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมงานทาง แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการโครงข่ายทางจังหวัดสมุทรสาคร โดยมี นายอาคม ตันติพงศ์อาภา ผอ.กมท. บรรยายความเป็นมาของโครงการ พร้อมทั้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการพิจารณา ให้ข้อเสนอแนะต่อ(ร่าง)แผนที่โครงข่ายทาง ถนนสายหลัก ถนนสายรอง และถนนสายย่อย ในจังหวัดสมุทรสาคร ที่จัดทำขึ้นว่ามีความเหมาะสม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัดหรือไม่อย่างไร  ซึ่งมี ตัวแทนจากสำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ท้องถิ่นจังหวัด เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมเซ็นทรัลเพลส ห้องภูฟ้า จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558

ไฟล์แนบ: 
วันที่: 
พฤหัสบดี, พฤษภาคม 7, 2015 - 17:00
ไทย
รูปภาพ: