home

สสท.ร่วมกับขทช.ตราด จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการโครงข่ายทาง

นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา  เชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการโครงข่ายทางจังหวัดตราด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการพิจารณา ให้ข้อเสนอแนะต่อ(ร่าง)แผนที่โครงข่ายทาง ถนนสายหลัก ถนนสายรอง และถนนสายย่อย ในจังหวัดตราด ที่จัดทำขึ้นว่ามีความเหมาะสม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัดหรือไม่อย่างไร  ซึ่งมี นายอนันต์ ทิพย์วัน ผอ.กปท. สำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น นายเฉลิมราช ประพันธ์วงศ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป แขวงทางหลวงชนบทตราด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ท้องถิ่นจังหวัด เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมเหลายา อินแลนด์รีสอร์ท ห้องประชุมเรือนใหญ่ จังหวัดตราด เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 

ไฟล์แนบ: 
วันที่: 
พฤหัสบดี, พฤษภาคม 7, 2015 - 14:00
ไทย
รูปภาพ: