home

สสท.ร่วมกับขทช.สมุทรปราการ จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการโครงข่ายทาง

นายสุเมธ ธีรพิศุทธิ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา  เชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการโครงข่ายทางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการพิจารณา ให้ข้อเสนอแนะต่อ(ร่าง)แผนที่โครงข่ายทาง ถนนสายหลัก ถนนสายรอง และถนนสายย่อย ในจังหวัดสมุทรปราการ ที่จัดทำขึ้นว่ามีความเหมาะสม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัดหรือไม่อย่างไร  ซึ่งมี นายอาคม ตันติพงศ์อาภา ผอ.กมท. นายอนันต์ ทิพย์วัน ผอ.กปท. สำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น นายเฉลิมรัฐ คงแก้ว หัวหน้าฝ่ายวิชาการ แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ท้องถิ่นจังหวัด เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมเดอะคัลเลอร์ลีฟวิ่ง ห้อง The ballroom 3 จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 

ไฟล์แนบ: 
วันที่: 
พุธ, พฤษภาคม 6, 2015 - 19:00
ไทย
รูปภาพ: