home

สสท. จัดประชุมหารือ กำหนดขั้นตอนและทิศทางการปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ.2558

สำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่นโดย นายสุพน เดชพลมาตย์ ผส.สท. ,นายอาคม ตันติพงศ์อาภา ผอ.กมท., นายอนันต์ ทิพวันต์ ผอ.กปท. นางวันทิพย์ วันแก้ว ผอ.สอก. และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมประชุมและหารือกำหนดทิศทาง ภายใต้หัวเรื่องข้อเสนอการปฏิบัติราชการประจำปี 2558 , แผนปฏิบัติการ (Action Plan)  ตามยุทธศาสตร์การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาข้าราชการกรมทางหลวงชนบท พ.ศ.2555 – 2558 ประจำปีงบประมาณ 2558 และการจัดทำยุทธศาสตร์ สสท. ณ สำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น อาคาร 9 ชั้น ชั้น 5 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558

ไฟล์แนบ: 
วันที่: 
พฤหัสบดี, เมษายน 9, 2015 - 13:00
ไทย
รูปภาพ: