home

สสท.จัดประชุมติดตามความก้าวหน้า “โครงการบูรณาการโครงข่ายทางหลวงท้องถิ่นและทางหลวงชนบท”

นายสุพน  เดชพลมาตย์ ผส สท. เป็นประธานการประชุมตรวจการจ้าง“โครงการบูรณาการโครงข่ายทางหลวงท้องถิ่นและทางหลวงชนบท”พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจการจ้าง จาก สสท.สทช.ที่ 2 , 8 , สวว. สบร. ศทส. และ สผง. และ  บริษัทที่ปรึกษาร่วมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน ซึ่งในครั้งนี้ได้พิจารณาผลการเข้าร่วมตรวจสอบคัดแยกสายทางร่วมกับ ทชจ.และ สทช. ผลการสำรวจตรวจสอบข้อมูลสายทางภาคสนามในพื้นที่และการเตรียมการจัดประชุมระดับจังหวัด การจัดส่งเอกสาร การจัดทำร่างแผนที่ต้นแบบพร้อมทั้งพิจารณารายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 ณ ห้องประชุม 4 อาคาร 1 ชั้น 3 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558

ไฟล์แนบ: 
วันที่: 
ศุกร์, มีนาคม 20, 2015 - 17:30
ไทย
รูปภาพ: