home

สสท.จัดประชุมติดตามความก้าวหน้า “โครงการบูรณาการโครงข่ายทางหลวงท้องถิ่นและทางหลวงชนบท”

นายสุพน  เดชพลมาตย์ ผส สท. เป็นประธานการประชุมตรวจการจ้าง“โครงการบูรณาการโครงข่ายทางหลวงท้องถิ่นและทางหลวงชนบท”พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจการจ้าง จาก สสท.สทช.ที่ 2 , 8 , สวว. สบร. ศทส. และ สผง. และบริษัทที่ปรึกษาร่วมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน ซึ่งในครั้งนี้ได้ร่วมกันพิจารณาการจัดทำข้อมูลโครงข่ายทาง ผลการวิเคราะห์และคัดแยกโครงข่ายทาง การจัดทำแผนการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการโครงข่ายทาง ผลการสำรวจตรวจสอบข้อมูลสายทางภาคสนามในพื้นที่และหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมทั้งพิจารณารายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 ณ ห้องประชุม 3 อาคาร 1 ชั้น 3 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558

ไฟล์แนบ: 
วันที่: 
อังคาร, มีนาคม 3, 2015 - 18:45
ไทย
รูปภาพ: