home

สสท. ร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กรมทางหลวงชนบทกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่นโดย นายสุพน เดชพลมาตย์ ผส.สท. ,นายทักษิณ บุญต่อ ผส.สทช.ที่ 8 , นายอาคม ตันติพงศ์อาภา ผอ.กมท. และเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมหารือแนวทางการดำเนินงาน กับ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กรมทางหลวงชนบทกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐ 8 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อแสดงความร่วมมือทางวิชาการและเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาระบบขนส่งทางบกระยะเร่งด่วนของกรมทางหลวงชนบท ณ ห้องประชุมสำนักแผนงาน อาคาร 1 ชั้น 10 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558

ไฟล์แนบ: 
วันที่: 
อังคาร, กุมภาพันธ์ 24, 2015 - 09:30
ไทย
รูปภาพ: