home

อทช.ดรุณ แสงฉาย จัดประชุม “Morning talk” สำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น

นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เป็นประธานในการประชุม Morning talkซึ่งมี นายสุพน เดชพลมาตย์ ผส.สท. , ผอ.กมท. , ผอ.กปท. , ผอ.สอก. และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินงาน ผลการปฏิบัติงาน พร้อมให้นโยบายแนวคิด ข้อเสนอแนะ แก่ สสท. ณ สำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น ชั้น 5 อาคาร 4 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.00 นาฬิกา

ไฟล์แนบ: 
วันที่: 
ศุกร์, กุมภาพันธ์ 13, 2015 - 15:30
ไทย
รูปภาพ: