home

สสท. ร่วมกับ ทชจ.ตรัง จัดประชุมชี้แจง “การส่งเสริมวิชาการด้านงานทาง แก่ อปท. ในระดับพื้นที่”

สสท. ร่วมกับ ทชจ.ตรัง จัดประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมวิชาการด้านงานทางแก่ อปท. ในระดับพื้นที่” โดยมี นายนิกร สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดประชุม ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรด้านช่างของ อปท. ซึ่งมี นายกิจ หลีกภัย นายก อบจ.ตรัง , นายอาคม ตันติพงศ์อาภา ผอ.กมท. และนายสุรพล เกตุแก้ว ตัวแทนจากบริษัทไทยบิทูเมน เป็นวิทยากรในกิจกรรม เช่น การจัดทำแผนงานซ่อมบำรุงทาง , การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น , การปรับปรุงกายภาพในเขตเมือง , การประเมินคุณภาพสายทาง และบรรยายพิเศษองค์ความรู้ในเรื่อง ผิวจราจรแบบ para sluryseal, para capeseal และ para asphalt พร้อมกับให้ข้อเสนอแนะและตอบข้อซักถามด้านงานทาง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 130 คน ณ โรงแรมเรือรัษฏา เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558

ไฟล์แนบ: 
วันที่: 
ศุกร์, กุมภาพันธ์ 6, 2015 - 17:45
ไทย
รูปภาพ: