home

สสท. จัดประชุมคัดเลือกจ้างที่ปรึกษา โครงการ” บูรณาการโครงข่ายทางหลวงท้องถิ่นและทางหลวงชนบท”

นายสมบูรณ์ กนกนภากุล ผส.สท. เป็นประธานการประชุมการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก “โครงการบูรณาการโครงข่ายทางหลวงท้องถิ่นและทางหลวงชนบท” พร้อมด้วยคณะกรรมการจาก สสท. สผง. ศทส. และสทช.ที่ 1 ร่วมประชุมกำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคของที่ปรึกษา เพื่อคัดเลือกบริษัทที่ปรึกษาที่มีข้อเสนอด้านเทคนิคที่ดีที่สุด ซึ่งจะทำให้สามารถดำเนินโครงการให้เสร็จลุล่วงตามเป้าหมาย ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12 อาคาร 1 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557

ไฟล์แนบ: 
วันที่: 
ศุกร์, พฤศจิกายน 14, 2014 - 17:15
ไทย
รูปภาพ: