home

สสท. จัดประชุม โครงการ “ศึกษาและจัดทำระบบบริหารงานวิศวกรรมความปลอดภัยทางหลวงท้องถิ่น

นายสมบูรณ์ กนกนภากุล ผส.สท. เป็นประธานการประชุม “โครงการศึกษาและจัดทำระบบบริหารงานวิศวกรรมความปลอดภัยทางหลวงท้องถิ่น” ร่วมกับสถาบันขนส่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะกรรมการจาก สสท. สอป. ศทส. สสอ. เพื่อให้โครงการสามารถดำเนินการได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ ซึ่งในครั้งนี้พิจารณา คู่มือตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนสำหรับทางหลวงท้องถิ่น รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) รายงานสำหรับผู้บริหาร และระบบบริหารงานวิศวกรรมความปลอดภัยทางหลวงท้องถิ่น ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12 อาคาร 1 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557

ไฟล์แนบ: 
วันที่: 
พฤหัสบดี, พฤศจิกายน 13, 2014 - 13:30
ไทย
รูปภาพ: