home

สสท. ประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการ VDO CONFERENCE  เรื่อง “การส่งเสริมด้านวิชาการงานทางแก่ อปท. ในระดับพื้นที่”

นายกฤชเทพ สิมลี รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท เป็นประธานการประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการ (VDO CONFERENCE) เรื่อง “การส่งเสริมด้านวิชาการงานทางแก่ อปท. ในระดับพื้นที่” พร้อมด้วย      นายสมบูรณ์ กนกนภากุล ผส.สท., นายอาคม ตันติพงศ์อาภา ผอ.กมท., นายอนันต์ ทิพวันต์ ผอ.กปท., นางวันทิพย์ วันแก้ว ผอ.สอก. และเจ้าหน้าที่จาก สสท. เข้าร่วมประชุม เพื่อให้ สทช.ที่ ๑ - ๑๘ , ทชจ. ทั้ง ๗๖ จังหวัด มีความพร้อมและดำเนินการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมธารสิทธิ์พงษ์ ชั้น ๓ อาคาร ๒ กรมทางหลวงชนบท เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ไฟล์แนบ: 
วันที่: 
พฤหัสบดี, พฤศจิกายน 13, 2014 - 13:30
ไทย
รูปภาพ: