home

สสท.จัดประชุมติดตามความก้าวหน้า “โครงการบูรณาการโครงข่ายทางหลวงท้องถิ่นและทางหลวงชนบท”

นายกฤชเทพ สิมลี รองอธิบดีกรมทางหลวง  ชนบท เป็นประธานติดตามความก้าวหน้า  “โครงการบูรณาการโครงข่ายทางหลวง  ท้องถิ่นและทางหลวงชนบท”พร้อมด้วย  คณะกรรมการจาก สสท. สบร. สผง. ศทส.    สทช.ที่ 1, 5, 8 และบริษัทที่ปรึกษาร่วม ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน ซึ่งในครั้งนี้ได้ร่วมกันพิจารณาผลการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ บูรณาการโครงข่ายทางหลวงจำนวน 24 จังหวัด การดำเนินงานตามแผนและการจัดทำ Application แผนที่โครงข่ายทางพร้อมทั้งพิจารณารายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 5 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 ชั้น 12 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557

ไฟล์แนบ: 
วันที่: 
พุธ, พฤศจิกายน 12, 2014 - 16:30
ไทย
รูปภาพ: